فرم نظرسنجی از مشتریان خدمات پس از فروش

تاریخ پذیرش:(الزامی)
1- نحوه برخورد و پاسخگویی پرسنل پذیرش:(الزامی)
2- توضیح شرایط گارانتی و نحوه پیگیری نسبت به نوع ایراد:(الزامی)
3- سهولت دسترسی به مرکز خدمات:(الزامی)
4- نظم و پاکیزگی محیط پذیرش:(الزامی)
5- ارائه رسید پذیرش بعد از پذیرش دستگاه:(الزامی)
6- رعایت ساعت کاری:(الزامی)
7- اطلاع رسانی جهت تحویل گرفتن دستگاه آماده:(الزامی)
8- آیا بابت خدمات گارانتی انجام شده از شما مبلغی دریافت شد؟:(الزامی)
9- ارائه فاکتور خدمات با شرح کامل خدمات انجام شده:(الزامی)
10- وضعیت ظاهری و بسته بندی کالا حین تحویل:(الزامی)
11- مدت زمان ارائه خدمات نسبت به زمان تعیین شده در ضوابط:(الزامی)
12- قیمت قطعات به کار رفته در تعمیرات:(الزامی)
13- اجرت تعمیرات:(الزامی)