اطلاع از برنامه‌های طبیعت‌گردی

#تاریخ برگزاریمبدا سفرمقصد سفرمدتسطحتوضیحات و اقلام مورد نیاز
11402/10/08ایستگاه یک توچالقله شاهنشین1 روز 
21402/10/12میدان درکهجنگل کارا1 روز 
31402/10/14تهرانجنگل الیمستان2 روز 
41402/10/29تهرانقله پهنه حصار1 روزه 
51402/11/27تهرانآبشار یخی خور1 روزه 
61402/12/03تهرانآبشار یخی خور1 روزهدانلود