چک لیست اقلام مورد نیاز کمـپل 1402/12/03 (آبشار یخی خور)

تاریخ برگزاریمبدا سفرمقصد سفرمدتسطح
1402/12/03تهرانآبشار یخی خور1روز

سلام به همنوردان عزیز روپل
🏔 پیمایش یک روزه آبشار یخی خور🏔

رفت : پنج شنبه 3 اسفند ماه ساعت 6 صبح

برگشت : حدود ساعت 3 بعد از ظهر

لوکیشن و هماهنگی داخل گروه موقت(هماهنگی با آقای طبیب زاده)

ترنسفر: وسیله نقلیه شخصی

✅ درجه سختی برنامه : 2 از ۵